Gizlilik İlkeleri


İşbu sözleşme aşağıda tanımları bulunan SİTE ve KULLANICIlarının hak ve sorumluluklarını tarif etmekte olup, SİTEye erişim gerçekleştiren KULLANICILAR işbu sözleşmeyi okuduklarını ve bahsi geçen hak ve sorumlulukları eksiksiz olarak kabul ettiklerini beyan ederler.

TANIMLAR

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

SİTE SAHİBİ: Sitenin resmi sahibi olan MERVE KARAKUŞ’u ifade eder.

SİTE: https://mervekarakus.com domain adına sahip internet sitesini ifade eder.

ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeksizin bilgilenme amaçlı ziyaret eden ya da kişisel bilgilerini sitede bulunan formları kullanarak kendi rızasıyla SİTE SAHİBİ ile paylaşan şahıs veya şahısları ifade eder ve işbu sözleşmede bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır.

MÜŞTERİ: Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi ve kurum bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumları ifade eder ve işbu sözleşmede bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır.

MADDELER

Gizlilik

Bu SİTE, KULLANICInın gizlilik durumunu korumakla sorumludur. Ancak internet ortamında güvenliğin hiçbir zaman tam sağlanamadığı gerçeğinin SİTEye erişen KULLANICI tarafından bilinmesinden ötürü bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar dahilinde sağlanabilecek en üst düzey gizliliği kapsamaktadır.

SİTE, KULLANICInın gizlilik haklarına saygı duyduğunu ve KULLANICInın SİTEye verdiği tüm bilgileri saklı tutacağını taahhüt eder.

Ne var ki SİTE, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.

Siteye erişen tüm KULLANICIlar, işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır. Bu sözleşme koşullarını herhangi bir nedenden dolayı kısmen veya külliyen kabul etmeyen KULLANICIlar SİTEyi kullanmamalı ve SİTEden ayrılmalıdır. SİTEye erişen ve kullanmaya devam eden KULLANICIlar, işbu sözleşmenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.

Kişisel Bilgiler

Bir KULLANICInın SİTE üzerinden bir soru ya da talep göndermesi halinde SİTE SAHİBİ, her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, KULLANICInın kişisel bilgilerini (isim, telefon numarası, e-posta adresi ve/veya sosyal medya/mesajlaşma hesabı kimliği gibi) formlardaki doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla talep edilebilir ve kaydedilebilir.

KULLANICInın SİTE SAHİBİne verdiği iletişim bilgileri, SİTE SAHİBİ tarafından KULLANICIya gönderilebilecek e-posta, SMS ve doğrudan posta yolu ile reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir. SİTE SAHİBİ ve SİTE SAHİBİ adına görev yapan çağrı merkezinin yanı sıra, bağlı SİTE SAHİBİ veya iştirakler tarafından ya da SİTE ile sosyal medya sayfaları veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel bilgi ve/veya hassas nitelikli kişisel veriler kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir, yeniden düzenlenebilir ve sair suretler ile işlenebilir.

SİTE SAHİBİ, KULLANICIlardan edinilen her türlü kişisel bilgiyi; bu Gizlilik Sözleşmesi’nde bahsi geçen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, gerektiğinde bağlı SİTE SAHİBİ ve iştirakleri ile, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ile, web sitesi barındırma, veri analizi, müşteri hizmetleri, sipariş işleme, ödeme işlemleri, kredi kartı işlemleri, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, e-posta gönderimi, denetleme  ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçilerine ek olarak sigorta firmaları ile paylaşabilir veya bunlara ifşa edebilir, yurt dışına aktarabilir.

SİTE SAHİBİ, KULLANICIların kendi rızalarıyla verdikleri bu kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

  • SİTE SAHİBİ tarafından sağlanan hizmetleri sunmak.
  • KULLANICI sorularına yanıt vermek.
  • SİTE SAHİBİ’nin pazarlama iletişimi çalışmaları kapsamında, KULLANICInın ilgisini çekebilecek duyuru ve haber bültenleri gibi her türlü yazılı ve görsel içeriği, KULLANICInın iletişim tercihlerine göre kendisine iletmek.
  • KULLANICIya özel ürün, hizmet, teklif, reklam-pazarlama mesajları ve içerikler sunmak.
  • Anket, çekiliş, yarışma ve benzer promosyonlara katılım olanağı sağlamak (SİTE SAHİBİ bu etkinliklerden bazılarında KULLANICInın kişisel bilgilerini nasıl kullandığına ve ifşa ettiğine ilişkin daha fazla bilgi içeren ek kurallar uygulayabilir; bu nedenle KULLANICInın söz konusu kuralları dikkatle okuması önem arz etmektedir ve SİTE SAHİBİ tarafından önerilir.)
  • KULLANICInın alışverişini tamamlaması (ödeme, sipariş teslimi vs) ve alışverişle ilgili olarak KULLANICI ile iletişime geçilmesini kapsayan müşteri hizmetlerini sunmak.
  • SİTE SAHİBİ’nin iş faaliyetlerini yerine getirme ve genişletme, hizmet geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, yeni ürünler geliştirme, test etme, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarının etkinliğini belirleme, veri analizi, denetimler, suç/dolandırıcılık izleme ve önleme, güvenlik gibi iş amaçlarını yerine getirmek.
  • Tüm finansal süreçleri (muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat) yürütmek.

Tüm bunlara ek olarak; bu sözleşmenin amacıyla doğru orantılı ve tutarlı her türlü faaliyeti yerine getirmek.

KULLANICIlar; kişisel bilgilerinin pazarlama amacıyla kullanılması ve ifşası konusunda aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak iletişim bilgileri ve tercihlerine erişebilir, bunları güncelleyebilir; SİTE SAHİBİ ile paylaştığı kişisel bilgilerine erişme, bunları güncelleme, silme veya düzeltme taleplerini SİTEdeki iletişim formunu kullanarak ya da SİTE SAHİBİ’nin “Ortaköy Mah İnci Sok No:7/4 Beşiktaş İstanbul” başvuru adresine mektup göndererek iletebilir. SİTE SAHİBİ yürürlükteki mevzuat uyarınca mümkün olan en kısa sürede talep(ler)i yerine getirecektir.

Yasalar gerektirmedikçe ya da yasal izin verilmedikçe, KULLANICIların kişisel bilgileri işbu Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca SİTE SAHİBİ tarafından saklanır. Bu süre azami yirmi yıldır.

KULLANICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde SİTE SAHİBİne başvurarak;

(a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
(f) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g) yukarıdaki e ve f’de belirtilen talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(i) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler

KULLANICI SİTEyi ziyaret ettiğinde, SİTEye hangi IP’den giriş yaptığı, sitede ziyaret ettiği sayfaları ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığı gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı SİTE SAHİBİnin sitesini düzenli olarak izleyerek geliştirme ve hizmetlerini iyileştirmesini sağlamaktır. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.

Çerezler

SİTE SAHİBİ veya ortakları KULLANICInın bilgisayarına zaman zaman “çerez” gönderebilir.
Bu çerezler, web sunucusu tarafından internet tarayıcılarına gönderilen ve bilgisayar hafızasında depolanan küçük verilerdir.
Çerezler bilgisayar hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış çerez dosyalarından veri sağlayamaz.
Çerezler KULLANICInın sistemine zarar vermez.
Çerezler KULLANICInın SİTEde nereleri ziyaret ettiğini ya da hangi sayfaları düzenlediğini takip için kullanılır. Bu uygulamayla KULLANICI tarafından siteye yapılan tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır.
KULLANICI internet tarayıcısının ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarına bir çerez gönderildiğinde tarayıcısının kendisini uyarmasını sağlayabilir.
KULLANICInın tarayıcı ayarlarını başlangıç moduna döndürmesi halinde genellikle tüm çerezler kabul edilmiş olur.
KULLANICInın çerezleri reddetmesi halinde SİTE SAHİBİne ait sitede ve diğer web sitelerinde kullanılan uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan SİTE SAHİBİ sorumlu değildir.

Veri Güvenliği

SİTE SAHİBİne ait sitede izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır.
Tüm şartlara rağmen SİTE SAHİBİ, kişisel bilgilerin SİTE SAHİBİ sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez. Bu nedenle KULLANICI, SİTE SAHİBİnin online hizmetlerini kullanması halinde, kendi sistemindeki güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm risk ve sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Sitede Verilen Bilgiler

SİTE SAHİBİ, SİTE içeriğinde, tasarımında, erişiminde haber vermeksizin değişiklik ve/veya kısıtlama yapma hakkını saklı tutar. SİTE SAHİBİ, herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla SİTEye erişimi kısıtlayabilir veya kaldırabilir.
SİTE SAHİBİ, SİTE içeriğini güncel ve doğru tutmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eder ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve bu bilgilerin doğru, tam ve güncel olmasına ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu bilgilerin kullanımı KULLANICI inisiyatifindedir ve yasal bağlayıcılığı yoktur.

Bağlantılı Siteler

Bu SİTE, KULLANICIlarını içeriği SİTE SAHİBİ tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden SİTE SAHİBİ sorumlu değildir. SİTE SAHİBİ bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların SİTE SAHİBİ sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekle birlikte tüm riskler tamamen KULLANICInın sorumluluğundadır.

KULLANICInın dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığında bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle SİTE SAHİBİ sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra KULLANICI, SİTE SAHİBİnin hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

SİTE kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan SİTE SAHİBİ sorumlu değildir.

Benzer biçimde başka sitelerden SİTE SAHİBİnin izni olsun ya da olmasın SİTE SAHİBİ sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle SİTE SAHİBİnin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SİTEde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları SİTE SAHİBİne aittir. SİTE materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları SİTE SAHİBİnde saklıdır. Üçüncü bir kişi ve/veya kuruluş, önceden SİTE SAHİBİnin iznini almadıkça, SİTEnin tamamını ya da belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz, başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

Sözleşme Değişiklikleri

İşbu sözleşme değişikliğe tabidir ve SİTE SAHİBİ tarafından herhangi bir duyuruda bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Kullanım koşullarında yapılan değişiklik(ler) SİTEye konulmalarından itibaren geçerlilik kazanacaktır.
Kullanım koşullarının güncel halinin kontrolü KULLANICInın yükümlülüğündedir.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;

widget -->