Yaşam için Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi Programı (MBCT-L)

Tarihler


1.Oturum: 26 Aralık Salı (20:00-23:00)*
2.Oturum: 2 Ocak Salı (20:00-22:00)
3.Oturum: 9 Ocak Salı (20:00-22:00)
4.Oturum: 16 Ocak Salı (20:00-22:00)
5.Oturum: 23 Ocak Salı (20:00-22:00)
6.Oturum: 30 Ocak Salı (20:00-22:00)
İnziva Günü: 4 Şubat Pazar (10:00-16:00)
7.Oturum: 6 Şubat Salı (20:00-22:00)
8.Oturum: 13 Şubat Salı (20:00-22:00)

*Oryantasyon yapılacağı için ilk buluşma saat 23:00’de bitecektir.

Yer


Tüm oturumlar ve sessiz inziva günü, Zoom üzerinden online canlı olarak gerçekleşecektir.

Program Hakkında


 • Grup programıdır* Toplam 8 hafta sürer (hafta sonu grupları 9 hafta)
 • Programa uluslararası standartta program etkinliği için tavsiye edilen katılımcı sayısına uygun olarak en fazla 16 kişi kabul edilir. 
 • Program Oxford Üniversitesinden MBCT Öğretme Yeterlilik Sertifikasına sahip eğitmenlerce yürütülür. Eğitmenler İngiltere’de Mindfulness eğitmenlerince takip edilen Doğru Uygulama Prensipleri’ni takip etmektedir.
 • Haftada bir gün 2 saatlik oturumlar yapılır. Buluşmalar Zoom üzerinden online canlı gerçekleşir. Katılımcı en fazla iki oturuma katılmazsa, sonraki açılacak gruplarla kaçırdığı oturumları telafi edebilir
 • Her oturuma eğitmen tarafından yönlendirilen bir meditasyon ile başlanır. Devamında meditasyon üzerine paylaşımlar yapılır. Ardından grup ile birlikte önceki haftanın ev pratikleri konuşulur. Sıklıkla başka bir kısa uygulama veya bilişsel alıştırma yapılır ve bundan neler öğrenebileceğimiz tartışılır. Her oturumun sonuna doğru, bir sonraki haftanın ev pratikleri paylaşılarak oturum kapatılır (katılımcılardan evde günlük 30-45 dakika pratik yapması beklenir) 
 • 6. oturumdan sonra Sessiz İnziva Günü vardır. Katılımcılar 6 saat boyunca sessizlik içinde olur ve eğitmen yönlendirmesi ile ard arda Mindfulness uygulamaları yapılır
 • Meditasyon ses kayıtları (14 adet – Türkçe ve İngilizce) ve Oxford Üniversitesi MBCT-L orijinal katılılımcı el kitabı (102 sayfa – Türkçe ve İngilizce) paylaşılır. 
 • Program sonunda Uluslararası Geçerli Sertifika verilir (Eğitmen sertifikası değildir. Oxford Üniversitesi ile MBCT-L Eğitmenlik sürecine başlamak isteyenler için ön koşuldur)

*Program grup terapisi değildir ancak bilimsel olarak kanıtlanmış terapötik etkileri vardır.

MBCT-L (Mindfulness Based Cognitive Therapy for Life)


“Fiziksel egzersizin beden sağlığını desteklediğinin kabul edilmesi gibi, mindfulness (bilinçli farkındalık) eğitiminin ve bilişsel davranışçı terapilerin de zihin sağlığımızı ve refahımızı destekleyebileceği giderek daha fazla kabul edilmektedir. 

Mindfulness, kadim bilgelik ve uygulamalara dayanırken, bilişsel davranışçı yöntemler modern psikoloji bilimi kapsamında geliştirilmiştir. Bakış açıları farklıdır ancak her biri ortak bir amaç doğrultusunda belirli yollar sunar; bu amaç zihni daha iyi tanımak ve zihin üzerinde daha ustaca çalışmayı öğrenmektir. Bu iki yaklaşımın birleşiminin, ızdırabı hafifletme ve hayatlarımızı daha dolu bir şekilde geliştirip yaşamamızı sağlama potansiyeli çok büyüktür. 

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT), Zindel Segal, Mark Williams ve John Teasdale tarafından geliştirilmiş olan, özellikle tekrarlayan depresyondan mustarip insanlara odaklanan 8 haftalık bir programdır. MBCT’nin etkinliği çok sayıda randomize kontrollü çalışmada kanıtlanmıştır ve Birleşik Krallık Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE) gibi kurumlar tarafından tekrarlayan depresyon için bir tedavi olarak önerilmektedir.

Böyle bir programın potansiyel olarak dönüştürücü gücünden toplumun geri kalanındaki diğer insanların yararlanmaması haksızlık olurdu. İşte orijinal MBCT programı çerçevesinde geliştirilen MBCT-Life ya da MBCT-L yani Yaşam için 

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi herkesi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Günlük hayat içine entegre olarak, ruh sağlığı ve refahı yelpazesindeki tüm insanlara fayda sağlamayı amaçlamaktadır. 

Yaşam için Mindfulness (MBCT-L), insanları gerçekten bir şeyleri değiştirebilecek anlayış, beceri ve tutumları geliştirmeleri yönünde teşvik eden yapılandırılmış bir müfredat ile katılımcılara rehberlik eder. Öğrenme büyük ölçüde deneyimseldir ve hem ‘formal/yapılandırılmış’ pratiklerde hem de günlük yaşamda mindfulness öğrenmeye dayanır. Program hem hayatımızda karşılaştığımız zorlukları ele almanın yeni bir yolunu, hem de kendimizle ve başkalarıyla ilişki kurmanın daha fazla memnuniyet, takdir, bilgelik ve şefkat içeren farklı bir yolunu sunmaktadır. 

Oxford Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nde yaptığımız her şey, dünyanın önde gelen araştırmalarına göre geliştirilmektedir. Bu kurs için de, kursun kabul edilebilirliğini ve etkinliğini değerlendirmek için bir araştırma programı başlattık ve edindiğimiz ön bulgular programın zihin sağlığı ve refahını desteklediğini göstermektedir”

Paul Bernard, Chris Cullen ve Willem Kuyken 

Oxford Mindfulness Center

Ne Öğreneceksiniz?


MBCT-L (Yaşam için Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi) 2002’de İngiltere Oxford Üniversitesi’nde Oxford Psikiyatri Kliniği başkanı Mark Williams ile birlikte Zindel Segal,  John Teasdale ile birlikte Jon Kabat-Zinn’in katkılarıyla MBSR programı baz alınarak geliştirilmiştir. MBCT-L programı MBCT programından doğmuştur ve %95 MBCT ile aynı içeriğe sahiptir. 

MBSR ve MBCT-L müfredat ve pratikler açısıdan %75 aynıdır. MBCT’deki fark bilişsel terapi yaklaşımının egzersizler ve uygulamalarla mindfulness ile birleştirilerek programa dahil edilmiş olmasıdır. 

Psikolojik öz kaynak geliştirme temelli bir kurs olan MBCT-L ile aşağıdaki kavrayışlar ve beceriler gelişir*

 • Farkındalık hayatı tam olarak yaşama potansiyelimizden bizi alıkoyan otomatik pilotta olma eğilimini fark ettiğimizde başlar. Şimdiki an deneyiminin normalde gözden kaçırabileceğimiz yönlerine dikkat ederek zihnimizi otomatik pilottan uyanmaya alıştırmaya başlarız.
 • Mindfulness’ın yardımıyla düşünce ve duygularda ne sıklıkta kaybolduğumuzu fark etmeye başlarız. Beden ve nefes farkındalığının gelişmesi ise düşünceler, duygular, bedensel hisler ve dürtüleri tanımayı öğrenmemize, dağılan zihni nazikçe şimdi ve buraya getirmemize yardım eder. 
 • Dikkatimiz geçmiş veya gelecekle fazla meşgul olduğunda, yararsız kalıplardan çıkamadığımızı ve onlardan yola çıkarak otomatik tepkiler verdiğimizi öğreniriz.  Mindfulness bu otomatik tepkileri tanımamıza, onları normal insan deneyimi olarak görerek nezaket ve şefkat ile tepkileri yararlı yanıtlarla değiştirmemize yardımcı olur.
 • Kurs boyunca keyifli ya da zor olan tüm deneyimlere karşı nazik ve şefkatli tutumlar geliştirirken, yaşamın iniş ve çıkışları sırasında dengemizi koruma, zorluklar ortaya çıktığında ustalıkla yanıt verme, bizim için en önemli olanla ilgilenme ve sevinç, memnuniyet ve şükran anlarına kendimizi açmayı öğreniriz.

*Kaynak https://www.oxfordmindfulness.org/mindfulness-based-cognitive-therapy-for-life-mbct-l/

Kayıt ve Ücret


Program Ücreti: 5600 TL + KDV
Öğretmen-Akademisyen-Öğrenci-Sağlık Çalışanı: 5200 TL + KDV

ERKEN KAYIT 5 Aralık 2023’e uzatıldı
Program Ücreti: 5200 TL + KDV
Öğretmen-Akademisyen-Öğrenci-Sağlık Çalışanı: 4800 TL + KDV

Kayıt ve detaylı bilgi için merve@mervekarakus.com adresine yazabilirsiniz.

Notlar:

 • Ücrete Dahil Olanlar: 8 haftalık eğitim, program kitapçığı (100 sayfa), meditasyon ses kayıtları (14 adet), sertifikasyon, kurs öncesi eğitmenle yapılacak birebir ön görüşme ve Mezunlar Buluşması’na ücretsiz katılım -sadece mezunlara açık pratik odaklı aylık buluşmalar-
 • Program ücreti tercih edilirse iki eşit parçada ödenebilir. İlk ödeme kayıt sırasında, ikinci ödeme programın ilk haftasında yapılır.
 • Paytr altyapısı ile kredi kartı ile ödeme mümkündür. Paytr vade farkı yansıtarak 12 aya kadar taksit imkanı sunar. 
 • Öğretmen indirimi tam zamanlı çalışan ana okulu, ilköğretim, lise öğretmenleri ve akademisyenler için geçerlidir.
 • Öğrenci indirimi tam zamanlı ön-lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören, henüz çalışma hayatına başlamamış 26 yaş altı öğrenciler için geçerlidir.
 • Sağlık Çalışanı indirimi sadece sağlık sistemi içinde çalışan kişiler için geçerlidir. 
 • Kursa ihtiyacı olan ancak geliri olmayan ve buna ek olarak kurs ücretinin tamamını karşılamayacak adaylara yönelik her grupta %50 burs kontenjanı bulunuyor. Başvuru için bize durumunuzu açıklayan bir e-posta iletebilirsiniz.

Süreç Nasıl İlerler?


 • Programa katılmaya karar veren katılımcı adayı kendisine gönderilen program bilgilendirme dokümanını dikkatlice inceler. 
 • Katılıma karar verdiğinde, e-posta ile bağlantısı iletilen “MBCT-Life Başvuru Formu”nu doldurur. 
 • Formun doldurulmasını takiben 48 saat içinde eğitmen/eğitim sorumlusu katılımcı adayına başvuru sonucunu iletir ve başvuru olumluysa sonraki adımlar hakkında bilgilendirir.
 • Programa başlamadan önce eğitmen ile bire bir ön görüşme yapılır. Bu görüşme tanışmak ve varsa katılımcının sorularını yanıtlamak içindir. Ayrıca programın katılımcı için uygunluğu başvuru formundaki yanıtlar da dikkate alınarak, katılımcı ve eğitmen tarafından bir kez daha değerlendirilir. (Sık yaşanmasa da ön görüşmede katılıma engel oluşturacak bir durum olduğuna karar verilirse, yapılan ödeme iade edilir)

MBCT-L Programı İçin Katılanlar Ne Dedi?


Bu programın önerdiği pratikler duygularımın, ruh hallerimin sorumluluğunu alma, onlarla sevgi ve anlayışla ilgilenme becerisini kazandırdı. Yaşamın kaygı ve endişe seslerinin hakim olmadığı bir yerden algılanarak yaşanabileceğini deneyimlemek ise büyük mutluluk. Bu mutluluğa vesile olan Merve’ye çok teşekkürler. Onun içtenlikle, özenle sunduğu rehberlik ve güven ortamı sayesinde bütün süreç su gibi aktı. Varlığı gönüllerimize ışık oldu.

Pürnur

Ders içerikleri ve Merve’nin eğitim boyunca süren bilgece eğitimciliği muhteşemdi. Tavrını, tarzını çok sevdim. Kendimi eğitimine katıldığım için çok şanslı buluyorum. Eğitimciliğinin yanında ders takibi ve geri bildirimlerin nizamı, disiplini için kendisine çok teşekkür ederim. Ve tüm katkıları için gönül dolusu teşekkürler.

Filiz, Akademisyen

MBCT-L yolculuğu eşsiz bir deneyimdi. Merve’nin rehberliğinde bu eşşiz deneyimi; bir grupla birlikte tamamlamak, hayat boyu bizimle olacak ilk yardım çantamızı oluşturmak, kullanmayı öğrenmek, bu beceriyi edinebilmek, hayata çok daha bilge bir yerden bakabilmek, çok daha iyi yaşayabilmek, kendine iyi bakabilmek, zor anları bilgece yönetebilmek, stresin ne olduğunu anlamak, baş edebilmek ve daha satırlara sığdıramayacağım niceleri. Her biri için minnettarım.

Seren, 27, Tasarımcı

Hayatlarında annelerini, babalarını, kardeşlerini, çocuklarını, eşlerini, komşularını, arkadaşlarını, hastalarını, öğrencilerini ya da herhangi bir nedenle kendilerinden daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek tanımadıkları insanları önceliklendiren tüm iyi kalpli insanların Merve ile MBCT ya da MSC macerasına katılmasını dilerim. Benim ve dolaylı olarak çevremdeki tüm insanların hayatını güzelleştiren Merve’ye çok ederim.

Devrim

Sevgili Merve ile sosyal medyada karşılaştım. Önce meditasyon sonra MBCT-L eğitimine katıldım. Her ikisi de dolu dolu ve tatmin ederek sonlandı. Özellikle MBCT-L son buluşmamızdan sonra başta kendim sonra çevremdekiler bende olumlu değişiklikler fark ettiler. İç sesim daha yumuşak ve şefkatli, öz farkımdalığım daha yüksek, akışa daha teslim olan bir Elif. Arkadaşlarım daha canlı ve olumlu olduğumu söylüyor. Hala pratiklerime devam ediyor MSC öz şefkat programını istekle bekliyorum. Bu yolda bana rehber olduğunuz için tekrar teşekkür ederim.

Elif, 36, İngilizce Öğretmeni

MBCT programı benim için mindfulness ile tanışma yolculuğuydu. 8 hafta boyunca hayatın akışında biraz yavaşlayabilmeyi deneyimledim. Kendime özel zaman yaratmak, özellikle inziva günü kendimle baş başa kalmak çok iyi geldi. Tüm bu süreçte birbirini koşulsuzca kabul eden bir grubun içinde olduğumu hissetmek şefkati hissettirdi.

Gözde, 31, Psikolog

Mindfulness ile tanışınca içimde durmak bilmeyen bir öğrenme isteği, devamlı araştırma güdüsü ve nereden başlayıp hangi yöne doğru gitmem gerektiği gibi sorular belirdi. Aslında doğru bir yön yoktu, öğrendikçe derinleşen bu süreçte bir çok isimle karşılaştım. Merve benim seçtiğim deniz fenerlerimden biri oldu. MBCT-L programıyla daha doğrusu Merve ile MBCT-L programıyla meditasyon yapma isteğimde, kendime olan şefkatimde ve farkındalığımda artış gözlemledim. Merve’nin anlattıklarını kendime göre değil başlangıç zihniyle, olduğu gibi, öyle olduğu için dinledim ve uyguladım. Ufuk açıcı paylaşımlarını sosyal medya aracılığıyla takip ettiğim, daha sonra 8 haftalık derslerimiz boyunca ne kadar doğru bir karar verdiğimi tekrar hissettiğim için Merve’ye teşekkürlerimi iletiyorum.

Pınar, 40, Kurumsal İletişim Uzmanı

Bilişsel terapi üzerine bir çok yayın okumuştum. Edindiğim bilgileri meditasyon bilgimle birleştirmek kolay olmamıştı. Bu eğitim sayesinde bilişsel terapi ile mindfulness’ın nasıl birleştiğini, onları kavramdan gündelik pratikler haline getiren yolları öğrendim. Artık yaşamıma entegre edebileceğim mindfulness araçlarım var. 

İbrahim, 43, Satınalma

Zihnimin gevezeliğinden ve sürekli kendimi yargılamasından farkındalık ve şefkatle uzaklaşma niyeti ile eğitime başladım. Merve eğitim sürecinde bilgi aktarmadan ziyade kalpten bir hal aktarımında bulundu. Meditasyonları, öğrettiği teknikleri, pratikleri %100 uygulama imkanım olmamasına rağmen eğitim boyunca “Her şey okey. Bu da olur. Yeterliyim. Şimdilik bu kadar” diyebildim. İnsan olmanın tam da bu olduğunu, kendime sevgi, kabul ve şefkat ile yaklaşmanın mümkün olduğunu, durumların ve duyguların geçici misafirler olduğunu ve anın içinde bunların farkında olup izin verdiğinde zihin sesinin kısılıp kalbin minnettarlığa, sevgi ve nezakete ve en önemlisi kendine iyilik ve mutluluk hislerine açıldığını keşfettim. Bu eğitimin gerçek anlamda herkesin hayat kalitesini değiştireceği konusunda hiç şüphem yok. Kitaplardan öğrenilen ya da doğrusunu bilip de hayatımıza geçiremediğimiz bir çok bilgiyi zihnimizde taşıyoruz.Uygulama olmadığında daha fazla suçluluk ve yetersizlik hissi ile baş başa kalıyoruz. Bu eğitimde yetersiz olmadığımı anladım. Tam da böyleyim ve herkes gibi eşsizim. Çok teşekkürler Merve. Beni bana sevdirdiğin için. 

Gökçen


MBSR Programı İçin Katılanlar Ne Dedi?


Mindfulness ile bedenimi ve zihnimi dinlemeyi, çoğu gerçekleşmeyecek düşüncelerden uzaklaşıp ana dönmeyi, bir güçlükle karşılaştığımda sakinleşip şimdiye odaklanmayı, kendime ve başkalarına şefkat gösterdiğimde yüreğimin genişlediğini öğrendim. Tüm bunları her bireyin özel ve değerli olduğunu hissettiren sıcak bir ortamda deneyimledim. Bu yolculuğa Merve ile başladığım için çok mutluyum. Sonsuz teşekkürler.

Necla, 50, Akademisyen

Merve’nin sıcak yaklaşımı sayesinde kendimi programın daha ilk gününden itibaren rahat ve güvende hissettim. Durabilmenin, nefesi ve bedensel hisleri fark etmenin, zorlayıcı duyguları kabulün, geçiciliği bir nebze de olsa idrak etmenin bu kadar değerli ve dönüştürücü olduğunu bilmezdim. Merve, bilgeliği ve adanmışlığıyla benim hayatıma da dokundu. İyi ki de öyle oldu.

Başak, 39, Akademisyen

Mindfulness’ı içselleştirmek, hayatıma dahil etmek için MBSR eğitimine katıldım. İyi ki de katılmışım. Bu eğitimi Sevgili Merve’den almak da ayrıca çok kıymetli benim için. Öyle donanımlı, öyle mütevazi ki. Bir Psikolojik Danışman olarak onun yetkin grup liderliğine, grubu profesyonelce yönetmesine, empati yeteneğine, etkin dinlemesine ve o rahatlatıcı sıcacık ses tonuna hayranlık duymaktayım. MBSR eğitimini öylesine içselleştirmiş ki, bu doğal olarak katılımcılara da yansıyor. Bu sürecin sigarayı bırakmam (eğitimin doğal, destekleyici etkisiyle), nefes ve beden farkındalığımın artması, zorlayıcı duygu ve düşüncelerle ilişkimi değiştirmem ve özellikle de kendime karşı öz şefkatli bir tutum geliştirmem gibi somut etkileri oldu. Çevremden de olumlu dönüşler almak beni ayrıca mutlu ediyor. Kendime verdiğim en güzel hediyeydi bu eğitim. Sevgili Merve içtenliği, disiplini, çalışkanlığı, özverisi ve bence en önemlisi de yüreğindeki sevgi ile eğitimin verimliliğine sonsuz katkı sağlıyor. İyi ki bu yolculuğa onunla çıkmışım.

Çiğdem, 43, Psikolojik Danışman

Mindfulness’a nasıl ve neresinden başlayacağımı aradığım, hayatımı farkında olmadan, durmadan, koşturmaca içinde yaşadığımı düşündüğüm bir dönemde MBSR ile tanıştım. Bu yolda yürürken Merve hocamın şefkatli ve nazik sesi, bana güven veren ve destek olan duruşu çok özeldi. Program yavaşlamayı, anın farkına varmayı ve hayatın bana getirdiklerine kendi seçtiğim şekilde cevap vermeyi öğretti. Ama en önemlisi bana, bazen sadece farkına varıp kabul etmenin, her zaman bir şey yapmamın gerekmediğini sadece sessizce dinlenmenin bile ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Teşekkürle Merve hocam.

Yurdagül, 43, Tıp Doktoru

Merve Hocanın eğitim boyunda tutunduğu tavır, anlayış, samimiyet, sıcaklık, kabul, esneklik ve bilgelik eğitimin sadece bir eğitim değil ayrıca benim için ayrı bir deneyim ve yolculuk olmasını sağladı. Bu süreçte öğrenmenin yanında birçok şeyi içselleştirdim. Mindfulness tavırlarını hayatıma dahil ettim çünkü Merve Hoca bu süreçte neyi nasıl yapacağım konusunda örnek oluşturdu. Normalde bir alışkanlık edinmek oldukça zordur. Ancak ben MBSR sürecim boyunda meditasyonu ve mindful olabilmeyi hayat alışkanlığı haline getirmeyi başardım. Bunda en büyük kaynak Merve Hocadır. Bu eğitimin gerçek bir hayat deneyimine dönüşmesini isteyen herkese tavsiye ediyorum.

Seba, 23, Psikolojik Danışman

Program boyunca ve bitiminde şunu anladım. Aslında stres var olmaya devam ediyor. Ancak artık stres anında ve öncesinde pratikler sayesinde mindfulness tutumlarını uygulayabilir hale geliyoruz. Ve bu anları çok daha kolay ve zararsız geçiriyoruz. Bazen de önceden stres yaptığımız şeyler artık stres konusu olmaktan çıkıyor. “İnsan halimizi” kabul ediyoruz. Farkındalık, uygulamalı meditasyon ve pratikler ile gelen değişim ve Merve’nin tüm hücreleri ile adanmışlığını hissettiren müthiş varlığı. Yaşarken sihir gibi ama içi dopdolu, kalbinize çok iyi gelecek bir program.

Hazel, 31, Müşteri Hesapları Uzmanı ve Profesyonel Koç
Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Benim için de sevgili Merve Hanımla MBSR programı sayesinde buluşmamız da tesadüf değildi. 8 hafta hep birlikte geçirdiğimiz bu süreç bana hayatımdaki stresi yönetebilmeyi, anda kalmanın anlamını, öz-şefkat ve kabul pratikleriyle günlük yaşantımızın nasıl kolaylaşabildiğini öğretti. Her şey için sonsuz teşekkürler Merve Hanım.
Çiğdem, 42, Tıp Doktoru

Bilimsel araştırma ve kanıtlara dayanıyor olması MBSR’a karşı merakımı git gide arttırmıştı ve bu programa başlayabileceğim bir eğitmen araştırmasına başlamıştım. O sırada çok önemli bir webinar’da Merve Karakuş ile karşılaştım ve beni çeken en önemli yanı şefkatli yaklaşımı ile birlikte mindfulness’ı hayatına da tam anlamıyla entegre etmiş olmasıydı. Elbetteki bilgi birikimi çok önemli ama en önemli nokta edinilen bilginin hayatta da uygulanması. O yüzden bugün yine olsa yine bu yola Merve Karakuş ile çıkardım. Umarım bir gün eğitmenlik eğitimi verme kararı alır ve o yolu birlikte yürürüz. Artık hayatta başıma gelen zorlayıcı durumlarla çok daha kolay başa çıkabiliyor, her duygunun geçici olduğunun farkına varabiliyorum. Ben düşüncelerim değilim ve tam da şu anda, benimle aynı şeyleri hisseden onlarca insan var. Ben yalnız değilim.

Ebru, 32

8 haftalık MBSR programında, her dersini çok severek dinlediğim Merve’ye teşekkür ederim. Bu içsel yolculuğumda kendimi nasıl daha çok severim, stresli zamanlarımda kendime nasıl şefkat gösterebilirim ve her anımın, her yaptığım günlük rutinin nasıl daha çok kıymetini bilerek yaşarımı bana en güzel, en şefkatli şekilde gösterdi. Meditasyon yapmanın ötesinde kendine bir şeyler katmak isteyen, anda kalmanın kıymetini öğrenmek isteyen herkese çok tavsiye ederim. Ayrıca stresle baş etme tekniklerini de öğreniyorsunuz ki bence hepimize lazım.

Rengin, 53, Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu

Mindfulness ve MBSR ile tanışmam hayatımın dönüm noktalarından biri oldu. Hayatın karmaşıklığı içinde, kaybolmuşluğumda bana bir yol gösterici, kendi benliğimle ve bedenimle yeniden tanışmam için bir kılavuz oldu. Duyguları tanımayı, onlarla yüzleşmeyi, düşüncelerin arasından sıyrılıp onlara uzaktan bakabilmeyi öğrendim. Ama belki de en önemlisi kendimle nasıl daha güzel bir ilişki kurabileceğimi öğretti bana. Kalbini sonuna kadar açmaktan hiç çekinmeyen, şefkat dolu sevgili Merve. Rehberliğin için çok minnettarım, sonsuz teşekkürler.

Meral, 30

MBSR programı sonrası genel olarak daha sakin hissetmeye başladım ve stresli durumları daha iyi yönetebildiğimi gördüm. Hayat koşturması içinde durup ana bakabilmeyi hatırlattı bu eğitim; sadece keyifli anlarda değil, zorlanırken de anı yaşamayı ve bu zorlanmanın geçici olduğunu öğretti. MBSR programına katıldığım ve bu programı Merve Hanım’la deneyimlediğim için mutluyum. Kendime yaptığım en anlamlı yatırımlardan biri olduğunu düşünüyorum.

Ayşenur, 30, Uzman Yardımcısı

MBSR programı sayesinde günlük hayatta anda kalmanın ne kadar mümkün olduğunu, Mindfulness’ın her yerde uygulanabileceğini gördüm. Programda tanıştığımız “Mindfulness Tavırları”, kendime iyi davranmayı öğrenmek, hayatıma meditasyonu dahil etmek…Hepsi çok değerliydi. 8 hafta boyunca her buluşmayı iple çektim. Her buluşmadan yüzümde bir gülümseme ile ayrıldım. Kendim için yaptığım en güzel şeydi. Artık kendime daha çok zaman ayırıyorum. Kendimi daha iyi tanıyorum. Her şey için teşekkürler.

Işılay, 23, Öğrenci

Başka gelişim çalışmaları yapıyordum. Özellikle 2015 yılında meme kanseri geçirdiğim süreçte öğrendiklerim hayatımda büyük rol oynadı. Ancak hep bir eksiklik hissediyordum. O dönem Mindfulness ile tanıştım. Önemli isimlerin kitaplarını okudum. Bununla birlikte, teori ile pratiğin hiçbir zaman aynı olmadığını mesleğimden de biliyorum. Pandemi döneminde Mindfulness Buluşmaları Instagram hesabında yapılan canlı yayınlara katıldım. Herkesin kendini yakın hissettiği insanlar vardır mutlaka. Ben de kendisini sıcak, samimi, anlaşılır ve yakın bulduğum için Merve Hoca’nın MBSR eğitimine katıldım. Eğitim başta uzun gibi geldi, sıkılabileceğimi düşündüm. Ancak her hafta severek katıldığım oturumlar ve haftalık ev uygulamaları kolaylıkla geçti. Eğitim ve pratiklerle anladım ki eksiklik “kendime ilgim” imiş. Pratiklerin çeşitliliği ile kendime dair farkındalığım, her oturumda biraz daha arttı. Keşke daha önce katılsaydım dediğim bir eğitim. Bence MBSR, insanın çok daha genç yaşlarda, geç kalmadan tanıması gereken bir sistem hatta okul müfredatlarına girmeli.

Hale, 54, Kimya Öğretmeni

Merve Hoca ile tanışmam sosyal medya aracılığı ile oldu. Kendisi ve program hakkında bilgi sahibi olunca programa kayıt yaptırdım. Yoga eğitmeniyim ve bir süredir anksiyete ya da bilinen ismiyle kaygı bozukluğu ile baş etmeye çalışıyorum. Bu program bana özellikle bu anlamda çok yardımcı oldu. Program içeriğinde yaptığımız düzenli meditasyon pratikleri ile endişelerimden, panik duygumdan yavaş yavaş uzaklaştığımı fark ettim. Bu program, yürürken, yemek yerken, müzik dinlerken kısaca hayatın içinde her daim farkındalığımı kullanarak yaptığım işten de hayattan da verim almamı sağladı. Bana Mindfulness’ın inceliklerini öğreten, bilgisiyle, öğretme şevkiyle, enerjisiyle 8 hafta boyunca ekrandan bile pozitif enerjisini hissettirebilen Merve Hocaya sonsuz teşekkürlerimle.

Özge, 31, Yoga Eğitmeni

MBSR programına katıldığım 8 hafta, benim için çok yoğun, bir o kadar huzurlu, bir o kadar keşif doluydu. Seyahat etmeyi, yeni insanlar tanımayı çok severim ve ben bu süreçte kendi içime daha önce hiç yapmadığım seyahatler yaptım ve kendimi daha yakından tanımamı sağlayacak farkındalıklar yaşadım. Daha dingin, daha huzurlu bir dönemin başlangıcı oldu.

Gökçe, 37, Satış Uzmanı
8 haftalık Mindfulness Temelli Stres Azaltma programını belki de en ihtiyaç duyduğum pandemi döneminde tamamladım. Stresi azaltacak ve hayatın her alanında kullanılabilecek pratik teknikler hayatımı şimdiden kolaylaştırmaya başladı. Her seans sonrası kendimde bir iyilik hali hissettim. Hayatını güzelleştirmeye çabalayan iyi kalpli insanlarla tanışmak çok güzeldi. Programa devam etmemde en önemli etkenlerden biri de, eğitmenimiz Merve’nin dinginliği ve güven veren güler yüzü idi.
Hatice, 45, Akademisyen

Modern hayat şartları, bizi iç dünyamızdan epey uzaklaştırıyor. Sürekli yeni hedeflerin peşinde, telaş halinde koşturup duruyoruz. İş ve özel yaşamda beklentileri karşılamak için, çoğu zaman kendimizi dinlemiyor ve hayatı o meşhur “otomatik pilot” tan yaşıyoruz. Yarının için koşarken, şimdiyi kaçırıyoruz. Acıdan kaçmak isterken, mutlulukları da göremiyoruz. Bütün bu koşturma içinde en çok da kendi canımızı yakıyoruz. 8 haftalık MBSR yolculuğu bana bu telaşa “dur” demeyi, hayatı olduğu gibi kabul etmeyi, günlük hayat içindeki davranışlarımın, duygularımın, düşüncelerimin farkına varmayı, zorlayıcı duygulara da yer açmayı, hayata tepki yerine yanıt vermeyi ve bütün bunları kendimi yargılamadan yapma becerisini kazandırdı. Bu 8 haftalık programın içeriği dünya genelinde aynı olsa da, eğitmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu yolculuğu Merve Hoca gibi bilge, yüce gönüllü, mütavazı, nezaket ve şefkat dolu birinin rehberliğinde yapmak, benim en büyük şansım oldu. Bilgelik yolu uzun ve ben bu yolda ilk adımlarımı böyle bir hoca eşliğinde attığım için kendisine daima minnettar kalacağım.

Özlen, 39, Kurumsal İletişim Müdürü

Bir çember düşünün içinde yargılanmadığınız, olduğunuz gibi kabul gördüğünüz, hoşgörü ve sevgi ile karşılandığınız, her hafta gülen bir yüz, temiz bir kalp, şefkatli bir ses ile ağırlandığınız. Hiç bitmesin istediğiniz ama bittiğinde sizin ve çevrenizin güzel değişimi fark ettiği bir çember. Bir çember düşünün köşeleri olmayan, yumuşacık, esnek, toleranslı, sarıp sarmalayan, ortasında da Merve. İyi ki MBSR ve iyi ki seninle.

Kumsal, 37, İş ve Meslek Danışmanı

Kendimiz olarak adlandırdığımız kişiyi değişmez önermelerle sınırlandırıyoruz. 8 haftalık MBSR programı bana öğretti ki; ben olduğumu sandığım kişi ile hayata tepki veriyor, özgür irademle müdahale etmiyor ve istemsizce oradan oraya sürükleniyormuşum. İhtiyacım olan zihnimdeki perdeyi kaldırıp bilinçli yanıtlar vermekmiş. Programda öğrendiklerimi uygulayarak yediğim yemeğe, çalıştığım işe, zorlandığım anlara, keyif veren anlara, hepsine merakla ve arkadaşça yaklaştığımda, tecrübelerin dönüştüğünü hayatımın içinde yaşıyorum. Ayrıca her eğitmen bir şeyler katar ama bazı eğitmenler eğitimi alır başka noktaya taşır. Merve de benim için eğitimi başka noktaya taşıyan kişilerden. Verdiği bilgiyi anlamış ve yaşayan biri olması MBSR eğitimi için çok önemli bi unsur.

Mert, 30, Bilgisayar Mühendisi
Meditasyona nereden başlayacağımı bilemediğim, dünyadaki tüm insanlar gibi benim de kaygı düzeyimin yüksek olduğu salgın döneminde MBSR ile tanıştım. Program bana gelecekte ve geçmişte gezinerek yorulan zihnime istediğimde tutunabileceğim çapaları armağan etti. Mindful, farkında olma hali yaşamı daha doyurucu deneyimleyebilmeyi keşfettirdi. Bu hal, duygularımız, zihnimiz ve bedenimizle birlikte benim için en iyi olan tavrımı özgürce seçmeyi öğretti. Bunları meditasyon disiplinini çok iyi aktarabilmenin yanında sesiyle, ruhuyla içselleştirdiğini gösteren ve yaşayabilen eğitmenimizden öğrenmek çok keyifliydi.
Melek, 39, Bankacı
MBSR insanın kendi olma yolculuğunda atılacak güzel adımlardan biri. Çünkü varlığımıza öfke ve stres altındayken ulaşmamız zor. Zihin, geçmiş ve gelecekle bu kadar meşgulken “an”ı kaçırdığımız her dakika stres daha çok artıyor. Fakat zihni gözlemlemeyi öğrenip, duygu ve düşünceleri bastırmaya çalışmak yerine onları kabul ederek tepkilerimizi değiştirmeye başladığımızda deneyimlerimiz de değişiyor. İşte bu varoluş yolculuğunda zihnim bir yaprak gibi oradan oraya savrulurken bütün hoşgörü ve şefkatiyle 8 hafta boyunca yoluma ışık tutan, sonunda benim de kendime şefkatle yaklaşmamı sağlayan Merve’ye ve MBSR grubuna teşekkür ediyorum.
Burçak, 34, Psikolojik Danışman
Program oldukça yararlıydı. Özellikle özşefkat konusunda bende farkındalık yarattı. Aslında yaşamda en değerli şeyin önce kişinin kendi varlığı olduğunu fark ettim. Merve Hoca gerçekten mükemmel bir eğitmen. Çok teşekkür ederim. Ekip olarak oldukça başarılısınız.
Berna, 26, Araştırma Görevlisi
MBSR programına stresli anlarda gelişen davranışlarımı, hislerimi anlayıp tepkilerimi kontrol etme niyetiyle katıldım. Program bana sadece stresi yönetmeyi öğretmedi. Bu program aynı zamanda kişinin kendisinin ne kadar değerli olduğunu da hatırlattı. Program devam ederken etkisini anlamaya başlamıştım. Gruptaki arkadaşlarımın paylaşımları çok değerliydi ve inziva günü beni çok etkiledi. Programdan sonra da pratiklere devam ediyorum. Gün geçtikçe iç huzurumda, öz-şefkatte, stresli zamanlarda sergilediğim davranışımda yavaş yavaş değişimler gözlemliyorum. Ve son olarak Merve Karakuş’a çok teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişmiş. Bana kattıkları paha biçilemez. Umarım tekrar yollarımız kesişir.
Müge, 35, Denizyolu Taşımacılığı
MBSR programı sayesinde hem farkındalığım arttı hem de iş ve özel yaşamımda stresimi yönetebilir hale geldim. Hayattan tat alma ve mutluluk seviyemde ciddi bir artış da sağlamış oldu. Gerçekten hayatıma bu denli katkısı olacağını düşünmemiştim. Keşke çok daha önce tanışsaydım bu programla. Sevgili eğitmenimizin katkısı çok büyük. Teşekkür ediyorum.
Eylem, 27, Kimya Mühendisi
Merve Karakuş hocadan aldığım 8 haftalık MBSR programı hayatımda bana nefes alabileceğim pek çok pencere açtı. Nefes, farkındalık, anda kalmak gibi konularla ilgili aldığım bilgiler, Mindfulness pratiklerini öğrenmek ve uygulamak gündelik hayatımda, kendime ve dünyaya bakışımda anlamlı değişimler oluşturdu. Kendime, duygularıma, bedenime daha fazla yaklaştığım bir süreç oldu benim için. Merve Hocanın grup üyelerine bu süreçte tüm dikkatini vererek eşlik etmesi ayrıca çok kıymetli ve ilham vericiydi. Program kesinlikle haftada bir buluşmalarla sınırlı değil. 8 haftanın her gününe ve sonrasına da uzanan bir süreç. O yüzden çok değerli bir süreç oldu benim için ve olmaya da devam ediyor. İyi ki bu değerli programa katılmışım.
Rabia, 30, Akademisyen

Fazla söze gerek yok sanırım. MBSR ile Merve’nin hayatımda olup da bana “bak, işte en basit ve yalın haliyle burada” diyerek görmeme yardımcı olduğu o olma haline varma niyeti ve çabası işe yarıyor. İyilik halim gelişiyor.

Selcan, 45
MBSR programı bana kendimi tanımayı, düşüncelere, duygulara şefkatle yaklaşmayı, onları istememekten ziyade, zorlayıcı düşünce ve duygularla oturup “kendime nasıl yardım edebilirim” sorusunu sormayı öğretti. Yaşadığım stresin çoğunun durumlara verdiğim tepkilerden kaynaklandığını fark ettim. Bu yolculuk, kendime öz-şefkatle yaklaşmama da olanak sağladı. Bir öğrenci olarak bunları derslerde, sınavlarda uygulayabilmek ve stres anında artık programdan sonra refleks olarak bir an için durup düşünebilmek bana MBSR’ın kattığı değerli şeyler. Mindfulness’ı hayat boyu deneyimlemek, yaşadığınız her anın içinde barındırmak için çok güzel bir olanak bu program. Mindful olma hali, hayatın her zaman içinde ve bunu fark edebilmek çok güzel bir duygu.
Pınar, 22, Öğrenci
Bu yolculukta, kendimle temas etmek en zorladığım şeylerden biriydi ve Merve hocamın yumuşacık sesinden yönlendirildiğim meditasyonlar, buluşmalar sayesinde bunu sağladım. Mutluluk ve huzur doluyum. Varlığı için teşekkür ederim. Artık hayatımda ilerleyebileceğim, değişip dönüşebileceğim adımlar atıyorum. Bunun için kendime alan açmaya cesaret gösteriyorum.
Fatoş, 34

Programın oldukça faydalıydı. Önceden meditasyon geçmişim vardı. Program süresince kendimi mindfulness ve meditasyon sürekliliği anlamında geliştirdiğimi düşünüyorum. Haftalık ödevler ve grup olarak ilerlememiz de çok destek oldu.Kazandığım alışkanlıkları hayatın her evresine katma ve devamlılığı sürdürme niyetindeyim. Deneyim için çok teşekkürler.

Elif, 31, Proje Yöneticisi
Yaşam akıp giderken bir sürü duygu yaşıyoruz. Ve yaşadığımız olaylara verdiğimiz tepkiler ile vermek istediğimiz yanıtlar arasında farklar olabiliyor. İşte Mindfulness tam burada devreye giriyor. Tepki yerine nasıl yanıt verebileceğimizi, stresi nasıl yönetebileceğimizi öğretiyor. MBSR programı bana hayatı verimli yaşayabilme şansımın anların içinde gizli olduğunu ve stresimi nasıl yönetebileceğimi öğretti. Artık kendimle daha keyifli zamanlar geçiriyorum. Herkes kendine bu şansı vermeli.
Feyha, 25, Psikolojik Danışman
MBSR programına, zihinsel olarak sürekli koşturduğumu ve kendi çabamla durmak için ne yapabileceğimi bilemediğim için başladım. Program zihnimle bedenimi dengelemekte bana gerçekten çok yardımcı oldu. Bunu anda kalmayı, farkındalığımı geliştirip kendimi dinlemeyi öğreterek yaptı. Herkese tavsiye ederim.
Eda, 32, Finans Müdürü
MBSR programı kendime bir hediyeydi. 3-4 yıldır arzuladığım, gündemimde olan ama hayatın akışında gerçekleştiremediğim bir programdı. Hem kendime hem öğrencilerime farkındalık katmak niyetiyle başladım. Kişisel gelişim konusunda çok fazla okumalar yaptığım ve eğitimler aldığım için konular tanıdıktı. Ama önemli olan içselleştirmek ve eyleme geçmekti. Otomatik pilottan çıkarak, farkında yaşayarak ve yaşamın her anının mucize olduğuna inanarak… Belki de bu kadar beklememin anlamı Merve Karakuş ile tanışmaktı. Çok da iyi oldu. Meditasyon tecrübesi, yaşam şekli ve değer katma isteği ile fark yaratıyor.
Yeliz, 38, Öğretmen
İyi ki katılmışım dediğim harika bir eğitimdi. Sadece stres azaltma yollarını öğrenmekle kalmadık. Kendimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi daha iyi tanıdık ve onlarla baş başa kalmayı öğrendik. Merve Hocamın anlatımı çok naifti ve içerik çok zengindi. Sevgili hocama çok teşekkür ediyorum.
Özlem, 44, Endüstri Mühendisi
Merve Hocamla ve gruptaki diğer arkadaşlarımla aldığım MBSR programı kendime verdiğim en güzel hediyeydi. Yoğun çalışma hayatı içinde stres anlarının farkına vardığım ve bunu yönetebilme becerisi kazandığım, en önemlisi kendime nasıl şefkat göstermediğimi fark ettiğim faydalı bir yoldu. Zihnin hapishanesinden çıkmak gibiydi. Kendime yaptığım bu yolculuk hocamın yumuşak sesi ve bizlere açtığı güvenli alanla taçlandı. Teşekkürler tekrar.
Nazlı, 29, İlkokul Öğretmeni
Programa gelirken, anda kalarak gelecek ve geçmişle ilgili kaygı ve korkularımı normal seviyelere indirgemeyi öğrenmek istiyordum. Olaylara, insanlara ve durumlara daha dingin huzurlu ve ruh-beden-zihin dengesinden bakmaya niyet etmiştim. Şu an dönüp bakınca, iyi ki kendim için bu eğitimi almışım ve 8 haftayı geçirmişim diyorum. Çünkü başardığımı hissediyorum. Korku ve kaygılarımı kabul edip serbest bırakabilmeyi, bu hislerin yarattığı stresi Mindfulness pratikleri ile yönetebilmeyi öğrendim. Ve tabii ki meditasyonu günlük rutinime taşıyabilmek çok değerli.
Firdevs, 42, Bankacı

Mindfulness ile tanışmak, hayatımın bambaşka bir yöne evrilmesini sağladı. Aslında değişen hayatım değildi. Değişen bakış açım ve kendime karşı takındığım tavrın daha şefkatli oluşuydu. Meditasyon yapmak, bu dünyadaki en sahici olanla yani benliğim ile kalabilmemi sağladı. Sürekli savaştığım düşüncelerle daha barışık hale geldim. Ve bu yolculukta gerçekten yanımda yürüdüğünü hissettiğim canım Merve hocama çok teşekkür ederim.

İzel, 22 , Öğrenci

Program eğitmenin kendisi ve yönlendirmeleri ile su gibi aktı. 8 hafta çok çabuk geçti. Mindfulness konusunda programın içeriğinde birçok şey deneyimledim. Pratikler ve teorik bilgiler ile stresi yönetebilme konusunda farkındalığım arttı.

Işıl, 29, Ticaret Uzmanı

Merve Hoca ve sevgi ve nezaket dolu bir grupla 8 hafta boyunca her dersi heyecanla karşılıyordum. Programdan sonra her duygu, düşünce ve hissin farkındalığını fark etmeye başladığımı ve stres yönetiminde hızla ilerlediğimi düşünüyorum. Aslında kendime, yaşadıklarıma ve hislerime hiç böyle yaklaşmamışım.MBSR bende her durumun kabul edilebilir ve geçici olduğunu, herkesin birbirini nazikçe sabırla dinleyebileceğini, empati ve sevgi ile yaklaşabileceğini; keyif veren anın da ,keyif vermeyen anın da ,bunun deneyiminin de ne kadar güçlü ve önemli olduğunu hatırlattı. Merve Hoca önderliğinde herkesin bu eğitimi almasını gönülden isterim ve ben de Merve Hoca gibi bu belirsizliklerle dolu dünyada hepimizin huzur bulmasını dilerim.

Gizem, 22, İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı

Başta 8 hafta uzun gibi görünmüştü fakat sona erdiğinde zamanın ne kadar hızlı fakat dolu dolu geçtiğini fark ettim. Kendi içimde yaptığım eşsiz bir deneyimdi. Daha önce farkına bile varmadığım pek çok yanıma kucak açmak, stresli olduğum bir anda kendi kendimi sakinleştirebilmek bunun için öğrendiğim meditasyonlara yönelmek çok iyi hissettirdi. Programda sürekli vurgulanan yargısızlık hali, her duygunun düşüncenin hatta kendinin olduğun gibi kabulü bu koşturmayla geçen hayatta durup bir nefes almak, insanın kendisinin gerçekten farkına varması gibiydi. Programı bir diğer eşsiz yapan da, samimi ilgisiyle ve insana huzur veren sesiyle Merve hocanın kendisiydi.

Tuğba, 23, Psikolog

Eğitim sürecinde, stresli anlarda sakin kalıp, bir adım geriden bakmayı, duyguları anlamayı, şimdiki anda hislerimle olabilmeyi, bedensel ve zihinsel farkındalığın bir bütün olduğunu ve bunu eğitmenimin yönlendirmeleriyle hissetmeyi deneyimledim. MBSR kendimi yeniden keşif ve yenilenme, kendimi sevme, öz şefkat gibi hayata yeni hislerle harika bir başlangıç yapma sürecim oldu. Tüm bunları, eğitimde öğrendiğim uygulamalara devam ederek sürdürmek istiyorum. Sevgili eğitmenim Merve’ye sonsuz teşekkür ederim.

Sedef, 30, Öğretmen

Sevgili Merve ile 8 hafta hayatıma yenilikler eklediğim ilham verici bir deneyimdi. Merve’yi dinlediğimde büyülendim. Anlatımında yumuşaklık ve gücün hoş bir karışımı var. Aydınlatıcı fikirlere, güçlü ve yaşayan sürekli yenilenen bir deneyime sahip ve en çok da ihmal edilen alanda yani öz şefkat ve zihnimizi tanımak için her küçük ayrıntıya koyduğu sevgiyi ve paylaşımı takdir ettim. İlgi çekici bir yaklaşımı var ve alanı çok iyi tutma yeteneğine sahip. Sunumları kesinlikle pratik yollarla nasıl uygulanacağına dair birçok önemli nokta içeriyor ve bu benim deneyimlerime kolaylık getirdi. Anlatma yeteneği,  güzel benzetmelerinden ve bizimle paylaştığı şiirlerden çok büyük bir keyif aldım. Merve’nin diğer programlarında da bu keyifli ortamda öğrenmeye ve uygulamaya devam etmeyi çok isterim. Çok teşekkür ederim.

Pınar, 43, Çocuk ve Ergenler için Mindfulness Uygulayıcısı ve Yoga Eğitmeni

MBSR başta uzunmuş gibi görünen, başlayınca hiç bitsin istemediğim, bitince de hüzünlendiğim ve aslında bittiği yerden başlayan harika bir yolculuktu. Kendimle ve hayatla bağımı güçlendiren, “BEN”e daha da yakınlaşmama hizmet eden eşsiz bir deneyimdi. Bu deneyimi eşsiz kılan en önemli detay da bu yolculukta oluşan güzel grubumuzla birlikte yürüdüğümüz ve her anımıza; olduğu haliyle, tüm şefkati ve yumuşacık sesiyle, alan üzerine derin bilgisiyle rehberlik eden, bize sakin, dingin ve de özgür bir alan açan sevgili Merve oldu. Program oturumların yanı sıra, günlük pratikler ve meditasyonlarla bana kendim olabilme özgürlüğümü de sunmuş oldu. Kendime, ihtiyaçlarıma şefkatli bir yerden dokunabilmeyi öğrendim. Her oturum sonunda kendimize şefkati, o naif söylemleriyle, şiirleriyle bize hatırlatan ve bundan sonra da yoluma ışık tutacağına inandığım canım hocam Merve’ye en derin şükranlarımla.

Aylin, 40, Öğretmen

Daha önce meditasyon yapmamış hatta ‘anda kal’, ‘mindful yaşa’ gibi sloganları pazarlama odaklı kavramlar olarak gören biriydim. Ama hayatımda yaptığım radikal değişimlerin (iş hatta ülke değiştirmek gibi), hayatı yaşayış şeklimde istediğim iyileşmeyi sağlamadığını fark ettim. Değişimim içten gelmeliydi. Bu sırada daha önce Merve’nin programına katılmış bir yakınımdan eğitimden çok olumlu etkilediğini öğrendim ve kendime bir şans vermek istedim. 8 haftalık yolculuğun sonunda hem kendimle hem dünyayla ilişkim yeniden şekillendi. Duygu-düşünce-beden farkındalığı bana hayatı yeniden yorumlama imkanı verdi. Kendime ve tüm dünyaya şefkatle yaklaşmak, durmayı, nefesi ve ‘var olmayı’ hissetmek. İçimde başlayan bu değişim 8 haftanın ötesinde hayatımın tüm alanlarında hala etkisini hissettiriyor. Bu yolculuğa iyi ki Merve’nin rehberliğinde çıkmışım ve iyi ki kendime bir şans vermişim.

Sıla, 28

Bu program bana, her sorun ve stres kaynağı gibi gözüken şeyin aslında çözümünün olduğunu ve bu çözümün içimde, kalbimde olduğunu ve hayatın aslında çok kolay uygulanan pratiklerle daha keyifli hale dönüşebileceğini gösterdi. Kesinlikle daha gözlemci ve sakin hatta daha neşeli bir insana dönüştüğümü fark ediyorum. Her geçen hafta kendimdeki değişimi gözlemlemek, bunları şahane bir ekiple paylaşabilmek harikaydı ve Merve kadar donanımlı, pozitif enerjisi ve tutumları ile insana güven veren biri ile çalışmak ise büyük bir şans oldu benim için. 8 haftada bu kadar yol almamın bence en büyük etkenlerinden biri buydu. Her şey için çok teşekkür ediyorum.

Nükhet , 42 , Yönetici

Kendim için verdiğim en doğru kararlardan biri 8 haftalık bu yolculuğa Merve ile çıkmak oldu. Nasıl geçtiğini anlamadığım ama her anında şefkati ve anlayışı hissettiğim bir eğitimdi. Merve’nin sevgi dolu sesi ve gözleriyle kendime de aynı şekilde bakmayı ve görmeyi öğrenmeye başladım. Her zaman koşturmayı değil, hayatın içinde durmanın keyfini, bunu yaşamak için kendime izin vermeyi öğrendim. Hepimizin aynı duygu ve düşünceleri yaşadığını, tanımaktansa anlamanın değerini keşfettim. İyi ki o adımı atmışım ve bu eğitime katılmışım.

Hazal, 25, Kişisel Danışman

MBSR programının sonunda, acı ve zorlukla dolu olan bu dünyada, acının varlığını kabul etmenin huzurun başlangıcı olduğunu öğrendim. Her duygunun geçici olduğunu, var olmalarına izin verirsek bir süre sonra gideceklerini deneyimledim. Aslında mesleğim gereği teorik olarak bildiğim şeyleri deneyimleme fırsatım oldu. Zorlayıcı duygu ve düşüncelerin ötesinde olduğumu, onlardan ibaret olmadığımı, duygu ve düşüncelerin bende var olan şeyler olduğunu deneyimlemek çok farklı pencereler açtı. Umudun her zaman var olduğunu, asıl önemli olanın olayları nasıl yorumladığımız olduğunu öğrenme şansım oldu. Bu 8 haftalık süreçte önce tavrıyla, duruşuyla, nezaketiyle bana yol gösterici olan canım Merve’ye ve grup arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Herkesi minnetle, şefkatle hatırlayacağım.

Duygu, 33, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

MBRS’ye ne zaman, nasıl, kiminle başlamam gerektiğini düşündüğüm bir süreçte tesadüfen Merve ile karşılaşmam, 8 haftalık eğitim süreci sonunda hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi bana. Yargılanmadığım, saygıyla dinlendiğim bir ortamda kendime dokunmayı, kendime şefkat göstermeyi, kendime nasıl daha iyi bakabileceğimi ve sorunların içerisinde yalnız olmadığımı öğrendim. İyi ki yola Merve ile çıkmışım, bundan sonrası çok daha kolay.

Aysun, 38, Öğretmen

Her hafta bitmesin istediğim ve sabırsızlıkla beklediğim bir eğitimdi benim için. Mindfulness’ın hayatıma nasıl adım adım yerleştiğine ve olaylara, stresli anlara bakış açımın nasıl değiştiğine an be an şahitlik ettim. Daha otomatik verdiğim tepkilerdense bir an için durup es vermeyi ve olanı olduğu gibi görmeye başladığımı fark ettim. Yargılanmadan, eleştirilmeden, tavsiye verilmeden dinlenmenin ve dinlemenin doyasıya keyfini çıkardım. Bir süre sonra bilgi almaktan öte o insanla çalışmak onun perspektifinden deneyimlemek istiyor insan. O yüzden Merve ile çalışmak ve daha da önemlisi onun sesine işleyen şefkati ve nezaketi tatmak için mutlaka denemelisiniz.

İrem, 31, Mindfulness Eğitmeni ve Biyoloji Öğretmeni

MBSR programı benim için bu pandemi koşullarının olağanüstü sürecinde tıpkı çöldeki bir vahayı temsil ediyordu. Orada son derece güvende, emin ellerde, samimi bir ortamda kendimi zenginleştirme imkânı buldum. Merve’nin sakin ve huzurlu üslubu, katılımcı arkadaşların içten paylaşımları ve ortamın eşsiz ambiyansı bana özellikle otomatik pilottan çıkma, kabul ve öz şefkat hususlarında yeni ufuklar açtı. Kendimi geliştirmeme vesile olan bu verimli eğitim için çok teşekkür ederim.

Müge, 45, Öğretmen

MBSR kendimi tanıma yolculuğumda çok yararlı eşlikçiler öğrenmemi sağladı. Tüm duyguların çok insani ve kabul edilebilir olduğunu, pozitif duygular kadar zorlayıcı duyguların da var olduğunu, fakat onları nasıl karşıladığımızın aslında ne kadar önemli olduğunu fark etmek harikaydı. Her konuda farkındalığımın arttığı, kendimi daha yakından tanıdığım harika bir eğitimdi. Umarım herkes bir gün Mindfulness pratikleriyle tanışarak kendine katkı sağlar. Mesleki hayatıma da çok büyük yararlar sağladığını düşünüyorum.

Selen, 43, Psikolojik Danışman

MBSR programı benim için bu pandemi koşullarının olağanüstü sürecinde tıpkı çöldeki bir vahayı temsil ediyordu. Orada son derece güvende, emin ellerde, samimi bir ortamda kendimi zenginleştirme imkânı buldum. Merve’nin sakin ve huzurlu üslubu, katılımcı arkadaşların içten paylaşımları ve ortamın eşsiz ambiyansı bana özellikle otomatik pilottan çıkma, kabul ve öz şefkat hususlarında yeni ufuklar açtı. Kendimi geliştirmeme vesile olan bu verimli eğitim için çok teşekkür ederim.

Müge, 45, Öğretmen

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;

widget -->